Alternativ energi

  Utnyttelse av været

  Her om dagen var det ett fantastisk vær, noe som gjorde at jeg prøvde etter beste evne å dra full utnyttelse av.

  Tross minusgrader (-4), så ble all klestørk hengt opp ute. En fin vind (ca 7 m/s) og sol gjorde klestørken effektiv. I løpet av tre dager ble det gjort unna et etterslep av klesvask på 6 maskiner.

  Les mer..

  Solstrøm, oppdatering

  Nå begynner det å bli lysere tider, og det merkes godt på effekten av solcellepanelene. I en lengre periode har det vært lite med effekt inn til batteribanken, og det har tidvis vært et problem med mye mørketid og dermed et større behov for lys ute..altså stort strømforbruk.
  I tider har det vært vanskelig å holde nok strøm inn og det har vært perioder uten utelys grunnet for lite lading. Kontrolleren passer på slik at batteriene ikke kan tømmes helt, så dermed kutter den strømmen ut når den når et vist minimum.
  Nå begynner det å bli flere timer med lys (og sol), og effekten øker betydelig. Inngående strøm er nå større enn utgående.

  Les mer..

  Mitt 12V anlegg, oppdatert

  Hele anlegget er nå flyttet grunnet at det ble for lange avstander og dermed effekttap i ledningene. Alt er nå samlet i uthuset med panelene like utenfor. Panelene vender fortsatt mot syd, men det er også gjort en modifikasjon på vinklingen slik at mer av sollyset utnyttes.

  Les mer..

  Mitt 12V anlegg

  Som et morsomt prosjekt har jeg startet eksperimentere med 12V og solcelle.

  Les mer..